WHITE GORILLA HAZE ® 5pcs feminized (Sensi Seeds White Label)